Curaçao Animal Rights Foundation (CARF)

CARFOp 29 mei 2008 is Curaçao Animal Rights Foundation (CARF) opgericht. De stichting komt op voor de belangen en het welzijn van de (zwerf)dieren op Curaçao. De stichting richt zich op de volgende aandachtspunten:

bewustwording onder mensen hoe ze om (kunnen) gaan met huisdieren; opvang en verzorging van afgedankte en verwaarloosde zwerfdieren; plaatsing van de dieren via een adoptieprogramma bij geschikte families; terugbrengen van het aantal straatdieren d.m.v gratis sterilisaties en castraties en voorlichting.
CARF maakt gebruik van een netwerk van vrijwilligers die zich belangeloos inzet voor het welzijn van dieren. Hierbij gaat het meestal om honden en soms om katten, maar ook andere (huis)dieren vallen onder de aandacht van CARF.

CARF is momenteel bezig om een centrum op te zetten. Het centrum zal dienen als opvangs- en verzorgingsplek van de dieren die door CARF gered worden. Boven alles zal het CARF centrum een plek worden waar de dieren op een liefdevolle en respectvolle manier behandeld en verzorgd worden en uit kunnen kijken naar een beter bestaan.
http://www.carfcuracao.com