Jaarrekening

De fondsen van de Stichting worden zorgvuldig beheerd en defensief belegd door penningmeester in samenwerking met Insinger de Beaufort en onder toezicht van de Raad van Toezicht. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarrekeningen worden binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar vastgesteld en ter inzage op het kantoor van de Stichting ter beschikking gesteld.

Klik hier om de jaarrekening van 2014 in in te zien.
Klik hier om de jaarrekening van 2013 in in te zien.