SOS Dolfijn

SOS Dolfijn is een organisatie die zich inzet voor de bescherming en het behoud van walvisachtigen in de Noordzee. Een team van experts staat dag en nacht paraat om dolfijnen, bruinvissen en ook grotere walvisachtigen in nood hulp te bieden. Bijvoorbeeld wanneer deze dieren aangespoeld zijn op het strand, dreigen te stranden of een voor het dier mogelijk ongunstig gebied in zijn gezwommen zoals een haven of drukke vaarroute. Naast de hulpverlening zijn educatie en onderzoek belangrijke doelstellingen van SOS Dolfijn. Met de educatieve tentoonstelling ‘Het Reizende Walvisziekenhuis’ trekt het educatie team door het land om voorlichting te geven over de verschillende walvissoorten die voorkomen in de Noordzee, maar wordt ook verteld met welke gevaren deze dieren te maken hebben en hoe een ieder kan bijdragen aan bescherming van het leefgebied van deze prachtige zeezoogdieren.

Als stichting is SOS Dolfijn volledig afhankelijk van giften en donaties. SOS Dolfijn beschikt over een speciale dolfijnambulance waarmee het team onderweg kan gaan wanneer een dier in nood is geraakt. Jaarlijks krijgt SOS Dolfijn tientallen meldingen over walvisachtigen in nood. Stichting Smits van Oyen ‘Maak Het Verschil’ heeft een prachtige gift gedaan waarmee de brandstofkosten voor 2020 volledig gedekt zijn. SOS Dolfijn is zeer blij dat het ook dit jaar onderweg kan om walvisachtigen in nood de helpende hand te bieden en om scholen en evenementen te kunnen bezoeken voor het geven van de nodige voorlichting.

www.sosdolfijn.nl